ลิขสิทธิ์เพลงคาราโอเกะ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านคาราโอเกะ

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ร้านคาราโอเกะ

จาก สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

วิธีการดำเนินการเพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ร้านคาราโอเกะ มีดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์ม คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาต ตามแบบ รว ๑
ดาว์นโหลด แบบฟอร์ม รว ๑ ที่นี่   icon hot คาราโอเกะอินเตอร์   เครื่องคาราโอเกะ เครื่องเล่นคาราโอเกะ โปรแกรมคาราโอเกะ ขายเครื่องคาราโอเกะ รับเทิร์นเครื่องคาราโอเกะ เปลี่ยนระบบคาราโอเกะ ราคาถูก คุณภาพดี
กรณีมีหลายแห่ง ให้กรอกแบบฟอร์มเพิ่ม ตามแบบ แนบ รว ๑
2. เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
2.1 กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
(ข) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง 2 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
(ค) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 1 ใบ
(ง) แผนที่ตั้งร้าน
(จ) แผนผังภายในร้าน
(ฉ) รูปถ่ายร้าน 3 รูป (1) ระยะไกล เห็นข้างๆ ร้านด้วย (2) ระยะใกล้ เห็นหน้าร้าน (3) ภายในร้าน เห็นลักษณะกิจการ
2.2 กรณีนิติบุคคล
(ก) สำเนาหนังสือรับรอง 1 ใบ (ไม่เกิน 6 เดือน)
(ข) สำเนาบัตรประชาชน ผู้มีอำนาจลงนาม 1 ชุด
(ค) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง 2 นิ้ว 2 รูป (ของผู้มีอำนาจลงนาม ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
ที่เหลือ ตามข้อ 2.1 (ค) (ง) (จ) (ฉ)
2.3 กรณีมอบอำนาจ (ถ้ามี) ให้กรอกแบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์และแนบหลักฐาน
3. ยื่นคำขออนุญาต (กรณียื่นด้วยตนเอง)
3.1 ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (ถ.เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง โทร. 0-2247-0013-19 ต่อ 5012, 5034) ดูแผนที่ ที่นี่
3.2 ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
4. ขั้นตอนที่เหลือ ทำตามเจ้าหน้าที่แนะนำ

*** ใบอนุญาต มีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ***

สามารถอ่านรายละเอียดแบบเต็มๆ จากเอกสารด้านล่างนี้ icon hot คาราโอเกะอินเตอร์   เครื่องคาราโอเกะ เครื่องเล่นคาราโอเกะ โปรแกรมคาราโอเกะ ขายเครื่องคาราโอเกะ รับเทิร์นเครื่องคาราโอเกะ เปลี่ยนระบบคาราโอเกะ ราคาถูก คุณภาพดี
เอกสารเผยแพร่เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านคาราโอเกะ (พิมพ์ครั้งที่ 2) ดาว์นโหลดที่นี่

ผู้ที่ต้องมาขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านคาราโอเกะ อ่านเพิ่มเติมได้จากลิงค์ด้านล่าง                 ใครบ้างที่ต้องมาขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านคาราโอเกะ  icon hot คาราโอเกะอินเตอร์   เครื่องคาราโอเกะ เครื่องเล่นคาราโอเกะ โปรแกรมคาราโอเกะ ขายเครื่องคาราโอเกะ รับเทิร์นเครื่องคาราโอเกะ เปลี่ยนระบบคาราโอเกะ ราคาถูก คุณภาพดี

 

ที่มา: สำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

Be Sociable, Share!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อป้องกันสแปม * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.